میرهاشم حسینی اولین طلایی تیم تکواندو ایران در قهرمانی آسیا

میرهاشم حسینی اولین طلایی تیم تکواندو ایران در قهرمانی آسیا
میرهاشم حسینی نماینده وزن دوم ایران به نشان طلای رقابت‌های قهرمانی آسیا دست یافت.

میرهاشم حسینی اولین طلایی تیم تکواندو ایران در قهرمانی آسیا

میرهاشم حسینی نماینده وزن دوم ایران به نشان طلای رقابت‌های قهرمانی آسیا دست یافت.
میرهاشم حسینی اولین طلایی تیم تکواندو ایران در قهرمانی آسیا

فروش بک لینک

اسکای نیوز