میهایلوویچ: اسکودتو هنوز در دسترس میلان است ::

سرمربی میلان با خوشبینی نسبت به آینده تیمش در فصل جاری نگاه می کند و معتقد است که میلان می تواند هنوز قهرمان سری آ شود.

دانلود فیلم