ناراحتی ونگر از توقف برابر وستهام

ناراحتی ونگر از توقف برابر وستهام
سرمربی آرسنال از اینکه تیمش بازی 2 بر صفر برده برابر وستهام را با تساوی 3 بر 3 عوض کرده است، ناراحت است و اعتقاد دارد که ضعف تیمش در بازی هوایی علت این نتیجه شد.

ناراحتی ونگر از توقف برابر وستهام

سرمربی آرسنال از اینکه تیمش بازی 2 بر صفر برده برابر وستهام را با تساوی 3 بر 3 عوض کرده است، ناراحت است و اعتقاد دارد که ضعف تیمش در بازی هوایی علت این نتیجه شد.
ناراحتی ونگر از توقف برابر وستهام

خرید بک لینک