نامه تهدید آمیز بارسلونا به فدراسیون فوتبال برزیل

نامه تهدید آمیز بارسلونا به فدراسیون فوتبال برزیل
باشگاه بارسلونا در نامه‌ای که به فدراسیون فوتبال برزیل نوشته، تاکید کرد که نیمار اگر در المپیک ریو به میدان برود دیگر حق شرکت در کوپا آمه ریکا را ندارد.

نامه تهدید آمیز بارسلونا به فدراسیون فوتبال برزیل

باشگاه بارسلونا در نامه‌ای که به فدراسیون فوتبال برزیل نوشته، تاکید کرد که نیمار اگر در المپیک ریو به میدان برود دیگر حق شرکت در کوپا آمه ریکا را ندارد.
نامه تهدید آمیز بارسلونا به فدراسیون فوتبال برزیل

خرید بک لینک