نیما عالمیان: مطمئن بودم که نوشاد هم می‌تواند المپیکی شود

نیما عالمیان: مطمئن بودم که نوشاد هم می‌تواند المپیکی شود
ملی‌پوش المپیکی پینگ‌پنگ ایران گفت: در بازی فینال مقابل برادرم از این که توانستم سهمیه المپیک را کسب کنم خوشحال شدم، اما برای نوشاد ناراحت بودم. با این حال مطمئن بودم او می‌تواند سهمیه المپیک را کسب کند.

نیما عالمیان: مطمئن بودم که نوشاد هم می‌تواند المپیکی شود

ملی‌پوش المپیکی پینگ‌پنگ ایران گفت: در بازی فینال مقابل برادرم از این که توانستم سهمیه المپیک را کسب کنم خوشحال شدم، اما برای نوشاد ناراحت بودم. با این حال مطمئن بودم او می‌تواند سهمیه المپیک را کسب کند.
نیما عالمیان: مطمئن بودم که نوشاد هم می‌تواند المپیکی شود

فروش بک لینک

خبرگزاری اصفحان