هشدار پیگرینی به گواردیولا

هشدار پیگرینی به گواردیولا
سرمربی منچسترسیتی قبل از آمدن گواردیولا به لیگ جزیره یک هشدار بسیار جدی به او داد.

هشدار پیگرینی به گواردیولا

سرمربی منچسترسیتی قبل از آمدن گواردیولا به لیگ جزیره یک هشدار بسیار جدی به او داد.
هشدار پیگرینی به گواردیولا

بک لینک رنک 1

تلگرام