هفته سی و چهارم لیگ یک/ توقف پیکان و پیروزی ارزشمند مس رفسنجان

هفته سی و چهارم لیگ یک/ توقف پیکان و پیروزی ارزشمند مس رفسنجان
در روز توقف پیکان و مس کرمان، ماشین‌سازی تبریز بیش از پیش خود را به صعود به لیگ برتر نزدیک کرد.

هفته سی و چهارم لیگ یک/ توقف پیکان و پیروزی ارزشمند مس رفسنجان

در روز توقف پیکان و مس کرمان، ماشین‌سازی تبریز بیش از پیش خود را به صعود به لیگ برتر نزدیک کرد.
هفته سی و چهارم لیگ یک/ توقف پیکان و پیروزی ارزشمند مس رفسنجان

خرید بک لینک