واران ال کلاسیکو را از دست داد

واران ال کلاسیکو را از دست داد
مدافع فرانسوی رئال مادرید به دلیل مصدومیت دیدار حساس فرداشب تیمش را از دست داد.

واران ال کلاسیکو را از دست داد

مدافع فرانسوی رئال مادرید به دلیل مصدومیت دیدار حساس فرداشب تیمش را از دست داد.
واران ال کلاسیکو را از دست داد

بک لینک