واران فینال لیگ قهرمانان را از دست داد

واران فینال لیگ قهرمانان را از دست داد
مدافع رئال مادرید به علت آسیب دیدگی در فینال لیگ قهرمانان اروپا حضور نخواهد داشت.

واران فینال لیگ قهرمانان را از دست داد

مدافع رئال مادرید به علت آسیب دیدگی در فینال لیگ قهرمانان اروپا حضور نخواهد داشت.
واران فینال لیگ قهرمانان را از دست داد

خبر جدید