والیبال ایران چگونه نخستین شانس المپیکی شدن را از دست داد؟

والیبال ایران چگونه نخستین شانس المپیکی شدن را از دست داد؟
تیم ملی والیبال ایران در نخستین تجربه حضور خود در رقابت‌های انتخابی المپیک در سال 2004 با وجود برتری برابر استرالیا نتوانست به عنوان بهترین تیم آسیایی راهی آتن شود و این استرالیا بود که سهمیه آسیایی را از آن خود کرد.

والیبال ایران چگونه نخستین شانس المپیکی شدن را از دست داد؟

تیم ملی والیبال ایران در نخستین تجربه حضور خود در رقابت‌های انتخابی المپیک در سال 2004 با وجود برتری برابر استرالیا نتوانست به عنوان بهترین تیم آسیایی راهی آتن شود و این استرالیا بود که سهمیه آسیایی را از آن خود کرد.
والیبال ایران چگونه نخستین شانس المپیکی شدن را از دست داد؟

بازی