پیام اینفانتینو به مناسبت درگذشت اولادی

پیام اینفانتینو به مناسبت درگذشت اولادی
فدراسیون بین المللی فوتبال به دنبال درگذشت مهرداد اولادی با ارسال نامه ای به علی کفاشیان تسلیت صمیمانه خود را به خانواده فوتبال ایران ابراز کرد.

پیام اینفانتینو به مناسبت درگذشت اولادی

فدراسیون بین المللی فوتبال به دنبال درگذشت مهرداد اولادی با ارسال نامه ای به علی کفاشیان تسلیت صمیمانه خود را به خانواده فوتبال ایران ابراز کرد.
پیام اینفانتینو به مناسبت درگذشت اولادی

آپدیت آفلاین نود 32 ورژن 9

دانلود سرا