پیام تبریک دبیرکل کنفدراسیون آسیا به پینگ‌پنگ بازان المپیکی ایران

پیام تبریک دبیرکل کنفدراسیون آسیا به پینگ‌پنگ بازان المپیکی ایران
دبیرکل کنفدراسیون آسیا کسب سه سهمیه المپیک توسط ایران را به محمود نظری تبریک گفت.

پیام تبریک دبیرکل کنفدراسیون آسیا به پینگ‌پنگ بازان المپیکی ایران

دبیرکل کنفدراسیون آسیا کسب سه سهمیه المپیک توسط ایران را به محمود نظری تبریک گفت.
پیام تبریک دبیرکل کنفدراسیون آسیا به پینگ‌پنگ بازان المپیکی ایران

آپدیت آفلاین نود 32 ورژن 8

سپهر نیوز