پیروزی علی پاکدامن برابر نفر اول رنکینگ شمشیربازی جهان

پیروزی علی پاکدامن برابر نفر اول رنکینگ شمشیربازی جهان
شمشیرباز المپیکی ایران موفق شد با شکست نفر اول رنکینگ جهانی به جمع 16 شمشیرباز برتر جام جهانی کلاس A مادرید صعود کند.

پیروزی علی پاکدامن برابر نفر اول رنکینگ شمشیربازی جهان

شمشیرباز المپیکی ایران موفق شد با شکست نفر اول رنکینگ جهانی به جمع 16 شمشیرباز برتر جام جهانی کلاس A مادرید صعود کند.
پیروزی علی پاکدامن برابر نفر اول رنکینگ شمشیربازی جهان

خرید بک لینک

خبرگزاری اصفحان