پیروزی قاطع سوریان در نخستین مبارزه/ 2 گام دیگر تا المپیک

پیروزی قاطع سوریان در نخستین مبارزه/ 2 گام دیگر تا المپیک
دارنده 7 مدال طلای جهان و المپیک در نخستین مبارزه خود در مسابقات گزینشی استانبول مقابل حریفی از کرواسی به برتری دست یافت.

پیروزی قاطع سوریان در نخستین مبارزه/ 2 گام دیگر تا المپیک

دارنده 7 مدال طلای جهان و المپیک در نخستین مبارزه خود در مسابقات گزینشی استانبول مقابل حریفی از کرواسی به برتری دست یافت.
پیروزی قاطع سوریان در نخستین مبارزه/ 2 گام دیگر تا المپیک

بک لینک رنک 6

ganool review