پیشنهاد منصور برزگر برای حمایت از پیشکسوتان

مدیرعامل صندوق اعتباری حمایت از قهرمانان و پیشکسوتان ورزش به همراه جعفر کاشانی رئیس باشگاه پیشکسوتان با حضور در منزل منصور برزگر از این قهرمان کشتی آزاد و مربی سابق تیم ملی تقدیر کرد.

شهر خبر

مرجع توریسم