کاسیاس: فکر نمی‌کردم رقابت در لالیگا نزدیک شود

کاسیاس: فکر نمی‌کردم رقابت در لالیگا نزدیک شود
د‌ر‌وازه‌بان پورتو فکر نمی‌کند ر‌قا‌بت در لالیگا تا این حد نزدیک شود.

کاسیاس: فکر نمی‌کردم رقابت در لالیگا نزدیک شود

د‌ر‌وازه‌بان پورتو فکر نمی‌کند ر‌قا‌بت در لالیگا تا این حد نزدیک شود.
کاسیاس: فکر نمی‌کردم رقابت در لالیگا نزدیک شود

خرید بک لینک

خبر جدید