کالدرون: زیدان در حد تیم دوم رئال است / مورینیو در تابستان بر می‌گردد

کالدرون: زیدان در حد تیم دوم رئال است / مورینیو در تابستان بر می‌گردد
رئیس سابق رئال مادرید پیش بینی کرد ژوزه مورینیو در تابستان به رئال مادرید بازگردد. او همچنین توانایی‌های فنی زیدان را زیر سوال برد و عنوان کرد این مربی در حد کار کردن در رئال مادرید B است.

کالدرون: زیدان در حد تیم دوم رئال است / مورینیو در تابستان بر می‌گردد

رئیس سابق رئال مادرید پیش بینی کرد ژوزه مورینیو در تابستان به رئال مادرید بازگردد. او همچنین توانایی‌های فنی زیدان را زیر سوال برد و عنوان کرد این مربی در حد کار کردن در رئال مادرید B است.
کالدرون: زیدان در حد تیم دوم رئال است / مورینیو در تابستان بر می‌گردد

خرید بک لینک