کشتی‌گیر رژیم صهیونیستی یک گام تا رسیدن به سوریان!

کشتی‌گیر رژیم صهیونیستی یک گام تا رسیدن به سوریان!
نماینده وزن 59 کیلوگرم کشتی فرنگی ایران در دومین مبارزه خود در رقابت‌های گزینشی المپیک به مصاف حریفی از آلمان می‌رود.

کشتی‌گیر رژیم صهیونیستی یک گام تا رسیدن به سوریان!

نماینده وزن 59 کیلوگرم کشتی فرنگی ایران در دومین مبارزه خود در رقابت‌های گزینشی المپیک به مصاف حریفی از آلمان می‌رود.
کشتی‌گیر رژیم صهیونیستی یک گام تا رسیدن به سوریان!

بک لینک رنک 7

اخبار دنیای دیجیتال