کمالوند: یک تیم بزرگ در ایران متولد شده است

کمالوند: یک تیم بزرگ در ایران متولد شده است
سرمربی تیم فولاد گسترش فولاد معتقد است: راه متولد شدن یک تیم بزرگ در ایران آغاز شده و گسترش فولاد یکی از مدعیان سال‌های آینده لیگ آینده خواهد شد.

کمالوند: یک تیم بزرگ در ایران متولد شده است

سرمربی تیم فولاد گسترش فولاد معتقد است: راه متولد شدن یک تیم بزرگ در ایران آغاز شده و گسترش فولاد یکی از مدعیان سال‌های آینده لیگ آینده خواهد شد.
کمالوند: یک تیم بزرگ در ایران متولد شده است

خرید بک لینک