کیومرث هاشمی به اردوی شمشیربازان رفت

کیومرث هاشمی به اردوی شمشیربازان رفت
رییس کمیته ملی المپیک از اردوی تیم ملی شمشیربازی ایران پیش از اعزام به مسابقات جهانی بازدید کرد.

کیومرث هاشمی به اردوی شمشیربازان رفت

رییس کمیته ملی المپیک از اردوی تیم ملی شمشیربازی ایران پیش از اعزام به مسابقات جهانی بازدید کرد.
کیومرث هاشمی به اردوی شمشیربازان رفت

فروش بک لینک