یک آرژانتینی جوانترین فوتبالیست تاریخ شد

یک آرژانتینی جوانترین فوتبالیست تاریخ شد
داریو روآ با بازی در لیگ دسته چهار آرژانتین در 13 سالگی به عنوان جوانترین بازیکن فعلی فوتبال جهان انتخاب شد.

یک آرژانتینی جوانترین فوتبالیست تاریخ شد

داریو روآ با بازی در لیگ دسته چهار آرژانتین در 13 سالگی به عنوان جوانترین بازیکن فعلی فوتبال جهان انتخاب شد.
یک آرژانتینی جوانترین فوتبالیست تاریخ شد

آپدیت نود 32 ورژن 9

دانلود فیلم جدید