۱۷ عضو گروهک های ضد انقلاب و تروریستی تسلیم شدند

۱۷ عضو گروهک های ضد انقلاب و تروریستی تسلیم شدند
دادستان عمومی و انقلاب استان کردستان گفت: از اول تا ۲۵ مرداد ماه امسال ۱۷ نفر از عناصر گروهک‌های ضد انقلاب و تروریستی، خود را به نیروهای اطلاعاتی و امنیتی استان کردستان تسلیم کردند.
۱۸:۱۱ – ۱۳۹۵ پنج شنبه ۲۸ مرداد


۱۷ عضو گروهک های ضد انقلاب و تروریستی تسلیم شدند

دادستان عمومی و انقلاب استان کردستان گفت: از اول تا ۲۵ مرداد ماه امسال ۱۷ نفر از عناصر گروهک‌های ضد انقلاب و تروریستی، خود را به نیروهای اطلاعاتی و امنیتی استان کردستان تسلیم کردند.
۱۸:۱۱ – ۱۳۹۵ پنج شنبه ۲۸ مرداد


۱۷ عضو گروهک های ضد انقلاب و تروریستی تسلیم شدند

دانلود سریال و آهنگ