اعتراض رسمی باشگاه نفت به فسخ یک طرفه قرارداد منصوریان و بیرانوند

اعتراض رسمی باشگاه نفت به فسخ یک طرفه قرارداد منصوریان و بیرانوند
بازرس باشگاه نفت از برخورد جدی با بازیکنان و کادر فنی این باشگاه که خلاف قوانین قرارداد خود را یک طرفه فسخ کردند خبر داد و گفت: اعتراض رسمی خود را نسبت به فسخ یک طرفه قرارداد منصوریان و بیرانوند به مبادی قانونی ارائه کردیم.

اعتراض رسمی باشگاه نفت به فسخ یک طرفه قرارداد منصوریان و بیرانوند

بازرس باشگاه نفت از برخورد جدی با بازیکنان و کادر فنی این باشگاه که خلاف قوانین قرارداد خود را یک طرفه فسخ کردند خبر داد و گفت: اعتراض رسمی خود را نسبت به فسخ یک طرفه قرارداد منصوریان و بیرانوند به مبادی قانونی ارائه کردیم.
اعتراض رسمی باشگاه نفت به فسخ یک طرفه قرارداد منصوریان و بیرانوند

استخدام