معرفی وب سایت ?How Old Do I Look

?How Old Do I Look

اسکرین شات وب سایت How Old

اگر برایتان سؤال بود که ازنظر دیگران چند سال دارید، کافی است عکس سلفی از خودتان در وب‌سایت How-Old آپلود کنید. این وب‌سایت را شرکت مایکروسافت راه‌اندازی کرده است و به‌کمک هوش مصنوعی، سن شما را تخمین می‌زند.