اعلام فهرست نهایی چک، ترکیه و مجارستان برای یورو 2016

اعلام فهرست نهایی چک، ترکیه و مجارستان برای یورو 2016
تیم های حاضر در یورو 2016 در روز پایانی اعلام فهرست نهایی، اقدام به انتشار بازیکنان خود برای یورو 2016 کردند.

اعلام فهرست نهایی چک، ترکیه و مجارستان برای یورو 2016

تیم های حاضر در یورو 2016 در روز پایانی اعلام فهرست نهایی، اقدام به انتشار بازیکنان خود برای یورو 2016 کردند.
اعلام فهرست نهایی چک، ترکیه و مجارستان برای یورو 2016

پرس نیوز