انتخابات یوفا به تعویق افتاد/ تکنولوژی خط دروازه تصویب شد

یوفا انتخابات فوتبال این قاره را به زمان دیگری موکول کرد تا سرنوشت پلاتینی رئیس سابق این نهاد مشخص شود.

آلرژی و تغذیه