بهداد سلیمی از 60 روز دیگر دست به وزنه می‌شود

قهرمان المپیک لندن گفت: فکر می کنم از 60 روز دیگر کم کم تمرینات وزنه برداری خود را شروع کنم . البته محتاطانه باید کار کنم تا مشکلی برایم پیش نیاید.

اخبار دنیای دیجیتال

آپدیت نود 32