بهزاد اتابکی: همه کشورها در قایقرانی سرمایه‌گذاری وسیع کردند به جز ما

بهزاد اتابکی: همه کشورها در قایقرانی سرمایه‌گذاری وسیع کردند به جز ما
سرپرست پیشین کمیته‌ روئینگ گفت: همه کشورها روی بسیاری از قایقرانان سرمایه‌گذاری کرده‌اند، اما ما فقط روی تک قایقرانان کار کرده‌ایم و همین باعث ناکامی در کسب سهمیه المپیک شد.

بهزاد اتابکی: همه کشورها در قایقرانی سرمایه‌گذاری وسیع کردند به جز ما

سرپرست پیشین کمیته‌ روئینگ گفت: همه کشورها روی بسیاری از قایقرانان سرمایه‌گذاری کرده‌اند، اما ما فقط روی تک قایقرانان کار کرده‌ایم و همین باعث ناکامی در کسب سهمیه المپیک شد.
بهزاد اتابکی: همه کشورها در قایقرانی سرمایه‌گذاری وسیع کردند به جز ما

آپدیت آفلاین نود 32 ورژن 9

ganool review