تاج: وزارت ورزش بر تعامل با کی‌روش توصیه دارد/ نگرانی‌های تیم ملی برطرف می‌شود

تاج: وزارت ورزش بر تعامل با کی‌روش توصیه دارد/ نگرانی‌های تیم ملی برطرف می‌شود
رئیس فدراسیون فوتبال گفت: بارها گفته‌ایم که اخبار را از سایت‌های رسمی دنبال کنید، اینکه می‌گویند وزارت ورزش به رفتن کی‌روش تاکید دارد کذب محض است.

تاج: وزارت ورزش بر تعامل با کی‌روش توصیه دارد/ نگرانی‌های تیم ملی برطرف می‌شود

رئیس فدراسیون فوتبال گفت: بارها گفته‌ایم که اخبار را از سایت‌های رسمی دنبال کنید، اینکه می‌گویند وزارت ورزش به رفتن کی‌روش تاکید دارد کذب محض است.
تاج: وزارت ورزش بر تعامل با کی‌روش توصیه دارد/ نگرانی‌های تیم ملی برطرف می‌شود

بک لینک رنک 8

خبر جدید