تشکر میهایلوویچ از آقای رییس

سرمربی میلان بعد از پیروزی روحیه بخشی که تیمش برابر فیورنتینا به دست آورد، از رییس باشگاه تشکر کرد و به ستایش از عملکرد شاگردانش پرداخت.

دانلود سریال

نود 32 آپدیت