تلاش رییس وادا برای سرمایه‌گذاری کلان برای مبارزه با دوپینگ

تلاش رییس وادا برای سرمایه‌گذاری کلان برای مبارزه با دوپینگ
سر کرگ ریدی، رییس آژانس جهانی ضد دوپینگ (وادا) امیدوار است سرمایه‌گذاری در زمینه تحقیقات دوپینگ را در این سازمان به میزان یک میلیون دلار افزایش دهد.

تلاش رییس وادا برای سرمایه‌گذاری کلان برای مبارزه با دوپینگ

سر کرگ ریدی، رییس آژانس جهانی ضد دوپینگ (وادا) امیدوار است سرمایه‌گذاری در زمینه تحقیقات دوپینگ را در این سازمان به میزان یک میلیون دلار افزایش دهد.
تلاش رییس وادا برای سرمایه‌گذاری کلان برای مبارزه با دوپینگ

دانلود سرا