تمدید قرارداد ونگر با آرسنال تا 2019 ::

نشریه سان ادعا کرد آرسن ونگر در آستانه تمدید قراردادش با آرسنال برای دو سال دیگر است؛ قراردادی ‏که او را تا سال 2019 در این باشگاه نگه می دارد.‏

دانلود سریال و آهنگ