جانشین سجاد انوشیروانی مشخص شد

جانشین سجاد انوشیروانی مشخص شد
با حضور سجاد انوشیروانی در مسابقات قهرمانی آسیا2016، مربی تیم جوانان بالای سر چهار وزنه بردار المپیکی باقی مانده در اردو خواهد بود.

جانشین سجاد انوشیروانی مشخص شد

با حضور سجاد انوشیروانی در مسابقات قهرمانی آسیا2016، مربی تیم جوانان بالای سر چهار وزنه بردار المپیکی باقی مانده در اردو خواهد بود.
جانشین سجاد انوشیروانی مشخص شد

بک لینک قوی

استخدام