جنگ بارسلونا و فدراسیون فوتبال برزیل بالا گرفت

جنگ بارسلونا و فدراسیون فوتبال برزیل بالا گرفت
فدراسیون فوتبال برزیل پاسخ نامه تهدید آمیز باشگاه بارسلونا را داد و تاکید کرد اصرار دارد نیمار هم در المپیک ریو به میدان برود و هم در رقابت های کوپا آمه‌ریکا.

جنگ بارسلونا و فدراسیون فوتبال برزیل بالا گرفت

فدراسیون فوتبال برزیل پاسخ نامه تهدید آمیز باشگاه بارسلونا را داد و تاکید کرد اصرار دارد نیمار هم در المپیک ریو به میدان برود و هم در رقابت های کوپا آمه‌ریکا.
جنگ بارسلونا و فدراسیون فوتبال برزیل بالا گرفت

خرید بک لینک