حاتمی: مشکل رحمتی و قلعه‌نویی آدم‌های بین آنهاست

حاتمی: مشکل رحمتی و قلعه‌نویی آدم‌های بین آنهاست
مهاجم تیم فوتبال تراکتورسازی تبریز معتقد است عامل اختلاف بین مهدی رحمتی و امیر قلعه‌نویی آدم‌هایی است که مابین آن‌ها قرار گرفته‌اند.

حاتمی: مشکل رحمتی و قلعه‌نویی آدم‌های بین آنهاست

مهاجم تیم فوتبال تراکتورسازی تبریز معتقد است عامل اختلاف بین مهدی رحمتی و امیر قلعه‌نویی آدم‌هایی است که مابین آن‌ها قرار گرفته‌اند.
حاتمی: مشکل رحمتی و قلعه‌نویی آدم‌های بین آنهاست

خرید بک لینک

بازی