حذف زود هنگام عالمیان و عمرانی از تور جهانی آلمان

ملی‌پوشان پینگ پنگ ایران با شکست در دیدار نخست خود در تورجهانی آلمان از دور این رقابت‌ها حذف شدند.

اخبار دنیای دیجیتال

ورزشی