حسنی‌خو: ورود نهادهای نظارتی به فدراسیون فوتبال ارتباطی به پرونده کمیسیون اصل 90 ندارد

حسنی‌خو: ورود نهادهای نظارتی به فدراسیون فوتبال ارتباطی به پرونده کمیسیون اصل 90 ندارد
مدیرکل حراست وزارت ورزش و جوانان با اشاره به حضور نهادهای نظارتی در کمیته فرهنگی فدراسیون فوتبال و شرکت افق سبز فدراسیون فوتبال گفت که این اتفاق با حکم قضایی انجام شده است.

حسنی‌خو: ورود نهادهای نظارتی به فدراسیون فوتبال ارتباطی به پرونده کمیسیون اصل 90 ندارد

مدیرکل حراست وزارت ورزش و جوانان با اشاره به حضور نهادهای نظارتی در کمیته فرهنگی فدراسیون فوتبال و شرکت افق سبز فدراسیون فوتبال گفت که این اتفاق با حکم قضایی انجام شده است.
حسنی‌خو: ورود نهادهای نظارتی به فدراسیون فوتبال ارتباطی به پرونده کمیسیون اصل 90 ندارد

سپهر نیوز