حمایت مالی وزارت ورزش و جوانان از طرح‌های قابل اجرا در حوزه استعدادیابی و پرورش نخبگان

معاون توسعه ورزش قهرمانی وزارت ورزش و جوانان گفت : وزارتخانه از طرح‌های توسعه‌ای فدراسیون‌ها درحوزه استعدادیابی و پرورش نخبگان ورزشی حمایت مالی می‌کند .

اسکای نیوز

تکنولوژی جدید