حمله «الریاضیه عربستان» این بار به رسانه‌های ایرانی

سایت سعودی که این روزها خبرهای واهی و به دور از منطق زیادی منتشر می کند، این بار رسانه‌های ایرانی را به شایعه پراکنی و دروغ متهم کرد.

عکس های جدید

خبر اسلامی