داستان عجیب دختران تیم ملی دوومیدانی ایران در باکو + فیلم

داستان عجیب دختران تیم ملی دوومیدانی ایران در باکو + فیلم
حضور دو بانوی تیم ملی دوومیدانی ایران در رقابت‌های آذربایجان با حاشیه همراه شد و آنها در حالی قهرمان شدند که اصلا هیچ رقیبی نداشتند.

داستان عجیب دختران تیم ملی دوومیدانی ایران در باکو + فیلم

حضور دو بانوی تیم ملی دوومیدانی ایران در رقابت‌های آذربایجان با حاشیه همراه شد و آنها در حالی قهرمان شدند که اصلا هیچ رقیبی نداشتند.
داستان عجیب دختران تیم ملی دوومیدانی ایران در باکو + فیلم

ganool review