داور از هواداران پرسپولیس ترسیده بود

داور از هواداران پرسپولیس ترسیده بود
کارشناس داوری می‌گوید داور بازی پرسپولیس و راه آهن از هواداران میزبان ترسیده بود و همین مساله در تصمیم‌گیری‌هایش تاثیر گذاشته بود.

داور از هواداران پرسپولیس ترسیده بود

کارشناس داوری می‌گوید داور بازی پرسپولیس و راه آهن از هواداران میزبان ترسیده بود و همین مساله در تصمیم‌گیری‌هایش تاثیر گذاشته بود.
داور از هواداران پرسپولیس ترسیده بود

فروش بک لینک

میهن دانلود