رکورد بی نظیر ناواس در لیگ قهرمانان

رکورد بی نظیر ناواس در لیگ قهرمانان
هیچ دروازه بانی در لیگ قهرمانان اروپا با رکوردی که کیلورناواس به ثبت رساند به فینال نرسیده است.

رکورد بی نظیر ناواس در لیگ قهرمانان

هیچ دروازه بانی در لیگ قهرمانان اروپا با رکوردی که کیلورناواس به ثبت رساند به فینال نرسیده است.
رکورد بی نظیر ناواس در لیگ قهرمانان

فروش بک لینک

فیلم سریال آهنگ