زیدان: فقط به فینال صعود کردیم/هنوز جامی کسب نکرده‌ایم

زیدان: فقط به فینال صعود کردیم/هنوز جامی کسب نکرده‌ایم
سرمربی تیم فوتبال رئال مادرید صعود به فینال را تنها به معنی رسیدن به یک مرحله بالاتر می‌داند.

زیدان: فقط به فینال صعود کردیم/هنوز جامی کسب نکرده‌ایم

سرمربی تیم فوتبال رئال مادرید صعود به فینال را تنها به معنی رسیدن به یک مرحله بالاتر می‌داند.
زیدان: فقط به فینال صعود کردیم/هنوز جامی کسب نکرده‌ایم

بک لینک رنک 3

فانتزی