سایت کروات: کی‌روش برود برانکو سرمربی ایران می‌شود

سایت کروات: کی‌روش برود برانکو سرمربی ایران می‌شود
پایگاه اینترنتی jutarnji در ارزیابی عملکرد ایوانکوویچ او را جانشین بعدی کارلوس کی‌روش در تیم ملی ایران معرفی کرد و به تمجید از عملکرد خوب این مربی پرداخت.

سایت کروات: کی‌روش برود برانکو سرمربی ایران می‌شود

پایگاه اینترنتی jutarnji در ارزیابی عملکرد ایوانکوویچ او را جانشین بعدی کارلوس کی‌روش در تیم ملی ایران معرفی کرد و به تمجید از عملکرد خوب این مربی پرداخت.
سایت کروات: کی‌روش برود برانکو سرمربی ایران می‌شود

فروش بک لینک

اخبار دنیای موبایل و تکنولوژی