سبک‌دست: بهترین گزینه را انتخاب می‌کنیم

سبک‌دست: بهترین گزینه را انتخاب می‌کنیم
عضو هیات مدیره استقلال می‌گوید فردا (چهارشنبه) سرمربی جدید آبی‌ها مشخص خواهد شد.

سبک‌دست: بهترین گزینه را انتخاب می‌کنیم

عضو هیات مدیره استقلال می‌گوید فردا (چهارشنبه) سرمربی جدید آبی‌ها مشخص خواهد شد.
سبک‌دست: بهترین گزینه را انتخاب می‌کنیم

اخبار دنیای دیجیتال