سردار حالا قابلیت بازی را در میلان و آرسنال دارد

سردار حالا قابلیت بازی را در میلان و آرسنال دارد
سایت اسپورت روسیه به تمجید از مهاجم جوان ایرانی پرداخت که اخیرا در بازی با دینامومسکو توانست دو بار برای تیمش گلزنی کند.

سردار حالا قابلیت بازی را در میلان و آرسنال دارد

سایت اسپورت روسیه به تمجید از مهاجم جوان ایرانی پرداخت که اخیرا در بازی با دینامومسکو توانست دو بار برای تیمش گلزنی کند.
سردار حالا قابلیت بازی را در میلان و آرسنال دارد

خرید بک لینک

اسکای نیوز