سرمربی بسکتبال نفت آبادان: اطلاع‌رسانی نادرست فدراسیون شائبه ایجاد کرد

سرمربی تیم بسکتبال نفت آبادان صورت جلسه استفاده از سه بازیکن خارجی در تیم را قانونی دانست ولی مشکلات بوجود آمده را بخاطر عدم اطلاع‌رسانی صحیح از سوی فدراسیون عنوان کرد.

cars

سیستم اطلاع رسانی