سرمربی سابق تیم ملی کاراته: طباطبایی دموکراسی را رعایت کرد

سرمربی سابق تیم ملی کاراته: طباطبایی دموکراسی را رعایت کرد
سرمربی سابق تیم ملی کاراته بر این باور است که جامعه کاراته ایران باید به رای کمیته فنی احترام بگذارد.

سرمربی سابق تیم ملی کاراته: طباطبایی دموکراسی را رعایت کرد

سرمربی سابق تیم ملی کاراته بر این باور است که جامعه کاراته ایران باید به رای کمیته فنی احترام بگذارد.
سرمربی سابق تیم ملی کاراته: طباطبایی دموکراسی را رعایت کرد

یوزرنیم و پسورد نود 32 ورژن 4

car