سعداوی: برای رقم زدن روزهای خوب نیازمند صبر و حمایت هستیم

سعداوی: برای رقم زدن روزهای خوب نیازمند صبر و حمایت هستیم
سرمربی جدید تیم فوتبال فولادخوزستان گفت: هدف ‌ما در فصل پیش رو ارتقا جایگاه تیم نسبت به فصل گذشته و ارائه فوتبال زیبا است و تلاش می‌کنیم تا روزهای بسیار خوبی را رقم بزنیم.

سعداوی: برای رقم زدن روزهای خوب نیازمند صبر و حمایت هستیم

سرمربی جدید تیم فوتبال فولادخوزستان گفت: هدف ‌ما در فصل پیش رو ارتقا جایگاه تیم نسبت به فصل گذشته و ارائه فوتبال زیبا است و تلاش می‌کنیم تا روزهای بسیار خوبی را رقم بزنیم.
سعداوی: برای رقم زدن روزهای خوب نیازمند صبر و حمایت هستیم

استخدام