سیمئونه: فینال لیگ قهرمانان 50 – 50 است

سیمئونه: فینال لیگ قهرمانان 50 – 50 است
سرمربی اتلتیکومادرید معتقد است دو تیم مادریدی شانس برابری برای کسب عنوان قهرمانی لیگ قهرمانان اروپا را دارند.

سیمئونه: فینال لیگ قهرمانان 50 – 50 است

سرمربی اتلتیکومادرید معتقد است دو تیم مادریدی شانس برابری برای کسب عنوان قهرمانی لیگ قهرمانان اروپا را دارند.
سیمئونه: فینال لیگ قهرمانان 50 – 50 است

فروش بک لینک

فیلم سریال آهنگ